Lepiej z układem zbiorowym

Układy zbiorowe nie spadają z nieba i nie dostaje się ich w prezęcie – i tutaj IG Metall jest właściwym kontaktem by się dowiedzieć jak powstają i jak można je zdobyć. Na miejscu znajdziesz odpowiednią osobę kontaktową.

Krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób Ty i Twoi koledzy możecie uzyskać układ zbiorowy, zostało przygotowane przez Zarząd IG Metall tutaj.

Układy zbiorowe to wiążące porozumienia między związkami zawodowymi a związkiem pracodawców z jednej strony lub indywidualnym pracodawcą z drugiej. Wyznaczają one standardy wszystkich ważnych warunków pracy i zarobków: wynagrodzenia, godzin pracy, prawa do urlopu, premii świątecznych i wakacyjnych, okresów wypowiedzenia i wielu innych. W ramach negocjacji zbiorowych związki zawodowe, takie jak IG Metall, negocjują dobre warunki pracy, godziwe zarobki, perspektywy zawodowe i równe prawa dla wszystkich pracowników. W ten sposób zapewniają stabilne warunki pracy i więcej sprawiedliwości. W wielu dziedzinach świadczenia określone w układach zbiorowych znacznie wykraczają poza minimalne warónki przysługujące pracownikom w Niemczech na mocy ustawy.

Tylko członkowie związków zawodowych mają pełne prawo do świadczeń z tytułu układów zbiorowych pracy!

Lepiej z układem zbiorowym

Wenn Sie externe Inhalte von YouTube aktivieren, werden Daten automatisiert an diesen Anbieter übertragen.
Mehr Informationen

Unsere Social Media Kanäle