Czym jest Rada zakładowa?

Wenn Sie externe Inhalte von YouTube aktivieren, werden Daten automatisiert an diesen Anbieter übertragen.
Mehr Informationen

Współdecydowanie i ochrona praw pracowniczych: Warunki pracy są lepsze w firmach z Radą zakładową niż bez niej. Płace są wyższe, praca jest bezpieczniejsza i zdrowsza. Wyjaśniamy, jak założyć Radę i jak IG Metall może Państwu pomóc.

Wybór Rady zakładowej jest w Niemczech demokratycznym prawem pracowników: "Rady zakładowe wybierane są w przedsiębiorstwach, w których z reguły jest co najmniej pięciu stałych pracowników uprawnionych do głosowania, z których trzech ma prawo być wybranym." Mówi o tym paragraf 1 ustawy o konstytucji zakładów pracy (BetrVG) - "ustawy zasadniczej" dla współpracy pracodawców i pracowników w przedsiębiorstwach.

Miliony pracowników wybierają nowe Rady co cztery lata - najbliższy czas już wkrótce: od marca do maja 2022 r. Jednak pierwsze wybory do Rady zakładowej w firmach, które jeszcze jej nie mają, są możliwe w każdym momencie.

Oznacza to, że jeśli w zakładzie jest co najmniej pięciu pełnoletnich pracowników, z których co najmniej trzech pracuje w zakładzie od sześciu miesięcy, to można utworzyć Radę zakładową. Mówi o tym paragraf 1 ustawy o konstytucji zakładów pracy. Zdecydowana większość pracodawców nie utrudnia wyborów do Rad, wręcz pozwala swoim pracownikom korzystać z demokratycznego prawa w miejscu pracy.

Pracodawca nie może zabronić ani utrudniać wyborów do Rady. Lepiej jednak uzyskać kompetentne wsparcie od lokalnego IG Metall.

Lepsza i bezpieczniejsza praca dzięki Radzie zakładowej

W firmach, w których działa Rada, miejsca pracy są bezpieczniejsze, a warunki pracy lepsze. Rada ma zagwarantowane prawo do współdecydowania i informacji na mocy ustawy o ustroju zakładu pracy (BetrVG). Reprezentuje interesy pracowników i prowadzi kampanie na rzecz ich praw. Kontroluje przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych oraz na równi negocjuje umowy zakładowe z pracodawcą. Rada zakładowa ma wpływ np. na podział czasu pracy, zmiany i przerwy. Może wyrazić sprzeciw wobec poszczególnych działań kadrowych lub odmówić zgody na zwolnienia.

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące wyborów do Rady. Zespół IG Metall Potsdam-Oranienburg chętnie odpowie na Państwa pytania i pomoże w przygotowaniach do wyborów do Rady zakładowej.

Unsere Social Media Kanäle